Posebne skupine

Zlatni taliri

Zlatni taliri

 

 „Želja nam je da naš program, koji zadrži mnogo elemenata umjetničkih aktivnosti, što bolje prenesemo u rad s djecom s teškoćama u razvoju.“

 

Dječji  vrtić „Bambi“  je u okviru  djelatnosti  predškolskog  odgoja  i  naobrazbe  te skrbi  o djeci  predškolske  dobi,  ustrojio program javnih potreba, odnosno program odgoja, naobrazbe,  zdravstvene  zaštite,  prehrane  i  socijalne  skrbi  djece  predškolske  dobi  s  teškoćama u  razvoju,  u  skladu  s  razvojnim  osobinama,  socijalnim,  kulturnim,  vjerskim  i  drugim  potrebama djece  u  obitelji  na  području Zagrebačke i okolnih županija. U okviru rada skupina s posebnim programom, djelatnost  dječjeg vrtića  je  odgoj,  naobrazba  te  skrb  o  djeci  predškolske  dobi  s teškoćama  u  razvoju  od  navršenih 3. godine dana do  polaska  u  Osnovnu školu, kroz cjelodnevni program odgoja i naobrazbe u trajanju od 7 do 10 sati dnevno.

Djeca s teškoćama u razvoju su:

  • djeca s oštećenjem vida,
  • djeca s oštećenjem sluha,
  • djeca s poremećajima glasovno-govorne komunikacije,
  • djeca sniženih intelektualnih sposobnosti,
  • djeca s motoričkim oštećenjima,
  • djeca s autizmom,
  • djeca s poremećajima u ponašanju,
  • djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima,
  • djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima
  • djeca s višestrukim teškoćama.

Stručni tim vrtića za svako dijete s težim teškoćama u razvoju donosi individualizirani odgojno-obrazovni program uključivanja prilagođen njegovim sposobnostima, potrebama i interesima, na temelju čega se određuje i primjeren oblik i trajanje odgojno-obrazovnog programa.

 

Od 2016. godine omogućeno pohađanje posebnog programa u DV Bambi u kojem je naglasak stavljen na važnost integracije, socijalizacije i inkluzije djece s težim teškoćama u razvoju. Naš odgojno-obrazovni rad počiva na ideji da je svakom djetetu potrebno omogućiti optimalne prilike kako bi maksimalno razvilo svoja znanja, sposobnosti i vještine.