Prehrana

Dječji vrtić “Bambi” posjeduje vlastitu kuhinju koja je smještena u područnom objektu Pušća, Kumrovečka 98, Donja Pušća, iz koje se vrši transport hrane u ostale objekte.

Prehrana djece planira se prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima (čl. 18. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi), a prema PREHRAMBENIM STANDARDIMA ZA PLANIRANJE PREHRANE DJECE U DJEČJEM VRTIĆU – JELOVNICI I NORMATIVI, priručniku temeljenom na novim znanstvenim spoznajama na području prehrane koje se odnose na sastav i vrstu namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica. Jelovnici sadržani u ovom priručniku  kreirani su  na temelju unaprijed definiranih preporučenih energetskih i nutritivnih vrijednosti prema dobnim skupinama. Prema njima kreira se Tjedni jelovnik prehrane Dječjeg vrtića “Bambi” koji je javan i uvijek dostupan roditeljima na oglasnim pločama vrtića.

Redovito se vrši kontrola zdravstvene i energetske ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo, na temelju koje se dobivaju analitička izvješća.

Broj i vrsta obroka je sljedeći:

  • doručak
  • užina (voćna)
  • ručak
  • užina

Napomena: Djeca u dežurstvu dobivaju zajutrak.

Svakodnevno pečemo domaći kruh.

Vodimo računa o djeci s posebnim potrebama u prehrani, koja se prilagođava pojedinom djetetu u suradnji s kuhinjom, odgajateljima i roditeljima, kao i o  posebnim zahtjevima za prilagođavanje prehrane, kao što je vegetarijanstvo i sl.