Zrelost za školu

Područja sazrijevanja – zrelost za školu

Tjelesno sazrijevanje

Dijete je:

 • sposobno podnijeti tjelesne i psihičke napore koji ga očekuju u školi (npr. put od kuće do škole, teška đačka torba…)
 • prosječne visine 117 cm (djevojčice) – 120 cm (dječaci)
 • prosječne težine oko 20 kg
 • dobro razvijenih osjetnih organa, osobito vida i sluha
 • primjerenog stupnja okoštavanja, mišićne snage, ima prve trajne zubiće

Psihomotorno sazrijevanje

Dijete je:

 • sposobno usklađivati određene vrste pokreta s osjetnim podacima koje prima putem osjetnih organa iz svoje okoline;
 • uspostavljene lateralizacije – ljevaštvo / dešnjaštvo / ambidekstrija

Razvijene su…

Grafomotoričke vještine:

 • posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska
 • po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke , ravne kružne i valovite linije
 • zna precrtati geometrijske likove: kvadrat, trokut, romb
 • zna napisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Predčitalačke vještine:

 • može rastaviti poznate riječi na slogove
 • prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ
 • zna imenovati riječi na zadani glas
 • zna prepoznati je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini
 • zna rastaviti jednostavne riječi na glasove
 • od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ
 • prepoznaje simbole slova i brojki

Prostorni odnosi:

 • razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
 • usvojilo je orijentaciju: na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko), u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja), na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)

 

Intelektualno sazrijevanje

Dijete je:

 • primjereno razvijenih psihičkih funkcija: govor, pamćenje, percepcija, mišljenje i zaključivanje

Razvijene su vještine…

Koncentracije:

 • Na zadatku se može zadržati 15-20 minuta, dok trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pozornosti

Govora i rječnika:

 • Pravilno izgovara sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova zbog ispadanja mliječnih zubi)
 • Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)
 • Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolac? U definiciji spominje čemu stolac služi, kakvog je oblika, od čega je napravljen i sl.)
 • Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti (npr. po čemu su slični muha i leptir?)
 • Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

Numeričkog poimanja:

 • Broji mehanički do 20, uz pokazivanje do 13
 • Snalazi se u pojmovima: više, manje, oduzmi, dodaj
 • Razumije pojam skupa: što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji),  uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje
 • U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje
 • Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9=9 elemenata)
 • Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

Vremenskih odnosa:

 • Razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne
 • Poželjno je da poznaje dane u tjednu, te snalaženje na satu (puni sat)
 • Boje – Prepoznaje i imenuje boje: žuta, zelena, crvena, plava, bijela, crna, smeđa, narančasta, ljubičasta

 

Socio-emocionalno sazrijevanje

Dijete je:

 • sposobno u velikoj mjeri kontrolirati svoje emocije, a ne da emocije kontroliraju ponašanje
 • razvilo određene navike u emocionalnom ponašanju i uspostavilo emocionalne kočnice – prikrivanje nekih emocija ili izražavanje u smanjenom intenzitetu nego što su doživljene tako da budu prihvatljive okolini (osobito bijes, srdžba)
 • razvilo određenu razinu tolerancije na frustraciju, što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad mu baš nije zanimljivo ili ugodno
 • sposobno za odgađanje zadovoljstva kako bi postiglo cilj (riješiti zadatak do kraja)
 • sposobno za suradnju s drugima (dogovor, kompromis)
 • pokušava riješiti konflikte na socijalno prihvatljiv način
 • motivirano za sudjelovanje u društvenim igrama (loto, memory, covječe ne ljuti se i sl.), poštuje pravila igre
 • zainteresirano za igre na papiru, motivirano za dobar uradak
 • razvijenog osjećaja sigurnosti i samopouzdanja
 • prilagođeno društvenim normama
 • usvojilo primjeren stupanj samostalnosti (tzv. adaptivne vještine)
 • u samozbrinjavanju: zna se samo odjenuti, obuti i vezati cipele, samostalno je pri jelu i u korištenju WC-a
 • u prometu: poznaje pojmove: semafor, zebra, kolnik, pločnik, poznaje osnovna pravila ponašanja u prometu
 • u komunikaciji: poznaje i koristi običaje kod pozdravljanja, poznaje pravila ponašanja na ulici, u trgovini, kada je to potrebno, zna kako i od koga može zatražiti pomoć
 • radne navike: ima sitna kućna zaduženja