Dosljednost u odgoju

Zašto je važna dosljednost u odgoju?

Dijete treba upoznati i s posljedicama određenih ponašanja kako bi znalo kada i što će uslijediti ako se ponaša prikladno, odnosno neprikladno.

 

Važno je da su roditelji dosljedni u odgoju jer time šalju djeci poruku da misle ozbiljno ono što govore te da im se može vjerovati. Odgoj treba biti prilagođen razvojnoj fazi i individualnosti djeteta, pri čemu roditelj treba prepoznati i razumjeti djetetove potrebe, njegovo ponašanje i moguće reakcije.

 

Naredbe i postavljanje granica 

 

Naredbe se najčešće temelje na kazni te na djetetovu strahu od kazne i ljutnje roditelja, a postavljanje granica na izbjegavanju konflikata i igre moći između roditelja i djece te na motivaciji za poželjnim ponašanjima.

 

U situacijama kada dijete viče ili plače jer nije dobilo ono što je tražilo,  roditelj treba djetetu objasniti zašto ne može dobiti ono što želi i ponuditi mu rješenja koja uključuju odlaganje zadovoljenja trenutnih želja ili zamjenu za traženo. Ukoliko roditelj popusti i dijete dobije što želi, vjerojatno je da će se takvo (neželjeno) ponašanje više puta pojavljivati.

 

Još je važnije djetetu unaprijed objasniti koje ponašanje se od njega očekuje, i to što jasnije i detaljnije, kako bi dijete razumjelo koje ponašanje je prihvatljivo, a koje ne. Dijete treba upoznati i s posljedicama određenih ponašanja kako bi znalo kada i što će uslijediti ako se ponaša prikladno, odnosno neprikladno. Tako postavljanjem granica u odgoju izbjegavamo nastanak problema jer ih postavljamo unaprijed, prije nego što problem nastane.

 

Prijetnje, kao i ucjene, uvrede i ponižavanje djeteta ukazuju na moć odraslih, odnosno na bezvrijed-nost i nesposobnost djeteta. Samo zato što je neka metoda uspješna u jednom trenutku i pomaže roditelju kontrolirati djetetovo ponašanje ne znači da je dobra za dijete ili da će uvijek ”upaliti”.

 

Moć nagrađivanja, pohvala i privilegija

 

Postoje mnogi postupci u odgoju kojima djeca uče razlikovati poželjno od nepoželjnog ponašanja. Jedan od najmoćnijih je nagrađivanje, osobito u obliku pohvala i privilegija (podrazumijeva omogućavanje djetetu nečega što ga veseli, poput duljeg gledanja televizije).

 

Negativne posljedice za dijete također mogu biti izostanak privilegije, poput duljeg gledanja televizije i slično. Dijete se ne smije kažnjavati tako da mu se uskraćuju bazične potrebe kao na primjer hrana, sigurnost, ljubav…, niti ga se smije fizički kažnjavati! Dijete treba nagrađivati kada promijeni nešto u svojem neprimjerenom ponašanju, a dosljednošću u tome dijete će početi mijenjati svoje ponašanje u pozitivnom smjeru.

 

Ukratko, roditelj mora postaviti djeci unaprijed jasne, konkretne i dobro definirane granice, odnosno pravila ponašanja, te koje privilegije i pod kojim uvjetima mogu dobiti ili zaslužiti, odnosno pod kojim ih uvjetima mogu izgubiti. Naredbe se najčešće temelje na kazni te na djetetovu strahu od kazne i ljutnje roditelja, a postavljanje granica na izbjegavanju konflikata i igre moći između roditelja i djece te na motivaciji za poželjnim ponašanjima.

 

Važno je da su roditelji dosljedni u odgoju jer time šalju djeci poruku da misle ozbiljno ono što govore te da im se može vjerovati.

 

Ana Kovač, pedagoginja Dv „Bambi“