Stručni kutak

Aktivna suradnja s roditeljima

 • njihovo aktivno uključivanje u programe te život i rad vrtića (projekte, izlete, manifestacije…)
 • kvalitetno i pravovremeno informiranje o radu, programima, događanjima, izložbe produkata dječjeg stvaralaštva
 • uvodni, informativni razgovori s roditeljima
 • inicijalni razgovori s roditeljima
 • populariziranje pedagoške i stručne literature primjerene roditeljskim interesima
 • roditeljski sastanci
 • predavanja i radionice na roditeljskim sastancima
 • individualne mjesečne informacije
 • roditeljske radionice
 • izrađivanje razvojne mape za dijete, izvještavanje roditelja o razvoju djeteta
 • različita druženja i neformalni oblici suradnje  (izleti, kestenijada, roštiljada…)
 • savjetodavni rad (pedagoško-psihološko savjetovanje)
 • kutići za roditelje, letci, stručni tekstovi i savjeti