O nama

Dječji vrtić Bambi vrtić je sa tradicijom od 2006 godina koji radi prema programskom usmjerenju "Korak po korak". Naš sveobuhvatni pristup odgoju djece, nastavak je roditeljske zadaće i ljubavi prilikom odgajanja djeteta. Specifičan i jedinstven pristup svakom pojedinom biću zasigurno je ono što svako dijete treba pa se samo po sebi naša zadaća nametnula iz njegove osobne potrebe.

"Dijete treba u strahopoštovanju primiti, u ljubavi odgajati, a u slobodi otpustiti“ - R. Steiner - moto je našeg rada.

Dodani pedagoški elementi  koji su prisutni u našem svestranom programu zajedno sa vrijednostima metode "Korak po korak" pomažu djetetu da se razvije u kompetentno biće spremno za izazove koji ga čekaju u školskim danima.

Naši vrtići imaju:

 • 22 odgojitelja
 • 5 voditelja kraćih programa za jezike
 • 13 voditelja kraćeg folklornog programa
 • pedagoga
 • psihologa
 • zdravstvenog voditelja
 • 6 spremačica/ servirki
 • administratoricu
 • domara
 • kuhara
 • pomoćnu kuharicu

Lokacije na kojima se nalazimo sažete su u kategoriji Vrtići - Marija Gorica, Pušća, Podsused, Zaprešić i Jakovlje.